Piec na słomę

Piece na słomę jest to stalowe urządzenie grzewcze składające się w całości z korpusu spawanego. Jego palenisko wyłożone jest cegłą szamotową, w którym jednorazowo mieszczą się trzy kostki słomy o wymiarach ok. 80x50x40. Regulacja intensywności spalania dokonywana jest za pomocą mikroprocesorowego sterownika, w który wyposażony jest piec.

Sterownik zapewnia optymalny proces spalania, sterując pracą wentylatora nadmuchowego oraz pompą obiegową c.o. a także c.w.u. Intensywność spalania może być również regulowana za pomocą miarkownika ciągu – wybór należy do klienta.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Piece Borucki | 2018